• Liturgia

Chorągiew Świętego Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa

Jan Paweł II w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie 13 czerwca 1987 r.:

Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną - bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus-Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu.

Jan Paweł II w czasie I. Pielgrzymki do Ojczyzny
Warszawa, Plac Zwycięstwa, 2 czerwca 1979 r.