• Liturgia

Chorągiew Świętego Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa

Pieśni o Św. Krzyżu

Email Drukuj PDF

1. Krzyżu święty nade wszystko, 
Drzewo przenajszlachetniejsze! 
W żadnym lesie takie nie jest, 
Jedno, na którym sam Bóg jest. 
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe 
Rozkoszny owoc nosiło.

2. Skłoń gałązki, drzewo święte. 
Ulżyj członkom zbyt rozpiętym. 
Odmień teraz oną srogość, 
Którąś miało z urodzenia. 
Spuść lekuchno i cichuchno 
Ciało Króla Niebieskiego.

3. Tyś samo było dostojne, 
Nosić światowe zbawienie. 
Przez Cię przewóz jest naprawion 
Światu, który był zagubion, 
Który święta krew polała. 
Co z Baranka wypłynęła.


1. Krzyżu święty nade wszystko, 
Drzewo czcią jaśniejący. 
Zamiast zielonych gałęzi 
Ręce Pańskie mający. 
Za kwiatowoc ciało Zbawcy 
Słodki ciężar noszący.

2. Tyś jedynie godne chluby 
Nosząc świata zbawienie 
Chroniąc go wetree od zguby 
Sprawując odkupienie, 
Które drogiej krwi Baranka 
święte zlały strumienie.

/1891 r./


1. Zbawienie przyszło przez krzyż. 
Ogromna to tajemnica. 
Każde cierpienie ma sens, 
Prowadzi di pełni życia

Ref. Jeżeli chcesz mnie naśladować, 
To weź swój krzyż na każdy dzień. 
I choć ze mną zbawiać świat, 
Kolejny już wiek.

2. Codzienność wiedzie przez krzyż, 
Większy im kochasz goręcej. 
Nie musisz ginąc już dziś, 
Lecz ukrzyżować swe serce

3. Każde spojrzenie na krzyż 
Niech niepokojem zagości, 
Bo wszystko w życiu to nic, 
Wobec tak wielkiej miłości.


1. W Krzyżu cierpienie, w Krzyżu zabawienie, 
W Krzyżu miłości nauka. 
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, 
Ten nic nie pragnie, nie szuka.

2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda 
Dla duszy smutkiem zmroczonej. 
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie 
W boleści sercu zadanej.

3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie 
Serce ci na wskroś przepali, 
Gdy grom się zbliża pospiesz 
do krzyża, 
On ciebie weszprze, ocali.

4. Gdy wiary siła serce spoiła, 
A i toć serce zawiodło; 
O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, 
Krzyż niech ci stanie za godło.


1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony! 
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! 
Gdzie Bóg, Król świata całego, 
Dokonał życia swojego.

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony! 
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! 
Ta sama krew cię skropiła, 
Która nas z grzechów obmyła.

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony! 
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony! 
Z Ciebie moc płynie i męstwo, 
W Tobie jest nasze zwycięstwo.


1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, 
Na wieczne czasy od nas pozdrowiony. 
Gdzie Bóg, Król świata całego, 
Dokonał żywota swego.

2. Krzyżu zbawienny, drzewo poświęcone, 
Krwią przenajświętszą Baranka skropione, 
Na tobie Jezus spoczywał, 
Gdy w gorzkich mękach umierał.

3. Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe, 
Na sobie niosąc zbawienie światowe, 
Na tobie Jezus spoczywał, 
Gdy w gorzkich mękach umierał.

4. Krzyżu, na którym panieńskie rodzenie, 
Od Matki bierze smutne rozłącznie, 
Z ran wylewa krwi strumienie, 
Na grzechów naszych zgładzenie.

5. Trójco święta, Boże nieskończony, 
Daj nam posiłek, ratuj lud strapiony, 
Przez znamię krzyża świętego, 
Wyrwij nas od wszego złego.

You are here